Teach Yourself Latvian 4

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

priekšnieks
boss
direktors
director
no (+ gen.)
from
cits, cita
other, different
dzimis, dzimusi
born (m., f.)
stāstīt (stāstu, stāsti, stāsta)
to tell, to narrate
karte
map
(surname in genitive +) kungs
Mister
(surname in genitive +) kundze
Missus
jaunkundze
Miss
netālu
not far (adv.)
laukums
square, place
slavens
famous
pavārs
chef
pie (+ gen.)
by, at
apmēram
about, approximately
simts
hundred
uz (+ gen)
on
aiz (+ gen)
behind
bez (+ gen)
without
zem (+ gen)
under
virs (+ gen)
above
kurš, kura
which (m., f.)
vieta
place
robeža
border
māksla
art
muzejs
gallery, museum
no kurienes
from where
no šejienes
from here
no turienes
from there
lietus
rain
tirgus
market
medus
honey
acs (f.)
eye
valsts (f.)
state
auss (f.)
ear
zivs (f.)
fish
nakts (f.)
night
sirds (f.)
heart
ārzemnieks/ārzemniece
foreigner (m/f)
pārāk
too, overly
dzelzceļš
railway
stacija
station
spēle
match, game
durvis (pl. only. & fem.)
door
ziemeļi (pl. masc.)
north
dienvidi (pl. masc.)
south
austrumi (pl. masc.)
east
rietumi (pl. masc.)
west
lauki (pl. masc.)
countryside
tuvu
near (adv.)
zināt (zinu, zini, zina)
to know
lasīt (lasu, lasi, lasa)
to read
darīt (daru, dari, dara)
to do, to make
pareizi
correct, right (adv.)
nepareizi
incorrect, wrong (adv.)
daudz
much, a lot, many (adv.)
vairāk
more