36 terms

Weather, Climate and Seasons

STUDY
PLAY
天气
Tian Qi
Weather
气候
Qi Hou
Climate
下雨
Xia Yu
Rain
雷阵雨
Lei Zhen Yu
Thunder Shower
暴雨
Bao Yu
Torrential rain
下雪
Xia Xue
Snow
下冰雹
Xia Bing Bao
Hail
刮大风
Gua Da Feng
Windy
打雷
Da Lei
Thunder
闪电
Shan Dian
Lightning
Re
Hot
Leng
Cold
凉快
Liang Kuai
Cool
温暖
Wen Nuan
Comfortably warm
潮湿
Chao Shi
Damp
闷热
Men Re
Hot and suffocating
阴天
Yin Tian
Overcast
多云
Duo Yun
Cloudy
晴天
Qing Tian
Clear
晴朗
Qing Lang
Fine and Cloudless
阴转晴
Yin Zhuan Qing
The Weather changes from Overcast to fine
多云转晴
Duo Yun Zhuan Qing
The Weather changes from Cloudy to fine
晴转雨
Qing Zhuan Yu
The Weather changes from Rainy to fine
天气预报
Tian Qi Yu Bao
Weather Forecast
气温
Qi Wen
Temperature
摄氏三度
She Shi San Du
3 Centigrade
最高气温
Zui Gao Qi Wen
Highest Temperature
最低气温
Zui Di Qi Wen
Lowest Temperature
季节
Ji Jie
Seasons
四季
Si Ji
Four Seasons
春天
Chun Tian
Spring
夏天
Xia Tian
Summer
秋天
Qiu Tian
Autumn
冬天
Dong Tian
Winter
旱季
Han Ji
Dry Season
雨季
Yu Ji
Rainy Season