22 terms

Geschiedenis

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Geschreven bronnen
Bronnen waar tekst in verwerkt is
Ongeschreven bronnen
Bronnen waar geen tekst op verwerkt is
Prehistorie
Periode waar geschreven bronnen van zijn
Chronologie
Tijdsvolghorde ( lang geleden naar minder lang geleden )
Scheppings verhaal
Verhaal van het ontstaan van het leven op de aarde
Charles darwin
Grondlegger van de evolutietheorie
Evolutietheorie
Denkbeeld over langzame veranderingen van planten, dieren en mensen
Homo sapiëns
Denkende mens
Standpunt
Mening over iets
Nomadisch bestaan
Een rondtrekkend bestaan, niet op dezelfde plek
Middel van bestaan van de jagers verzamelaars
...
Ijstijd
Zeer koude tijd
Oorzaak
Waardoor iets gebeurt
Gevolg
Iets verandert
Landbouwrevolutie
Ontstaan van de landbouw
Mesopotamië
Landbouw revolutie gebeurde op deze plek aan de rivieren de tigris en de eufraat
Sedntair bestaan
Op dezelfde plek blijven wonen
Landbouw
Verzamelnaam voor akkerbouw en veeteeld samen
Akkerbouw
Het verbouwen van gewassen op het veld
Veeteelt
Fokke van tamme dieren
Middel van bestaan van de eerste boeren
...
Natuurgodsdienst
Mensen geloven dat dingen en verschijnselen in de natuur een ziel hebben