10 terms

geschiedenis

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

afzetgebied
gebied (in het buitenland) waar goederen verkocht worden
arbeidsomstandigheden
het geheel van voorwaarden en omstandigheden waaronder een arbeider moet werken. hiertoe behoren het loon, de werkuren en de veiligheid op de werkvloer
conferentie van berlijn
vergadering van vertegenwoordigers van Europese landen, in 1884-1885 in Berlijn gehouden, waarbij ze onderling de gebieden in Afrika verdelen. hierbij werden de grenzen op een willekeurige manier getrokken. er werd geen rekening gehouden met de volkeren die daar wonen
evolutietheorie
de door Darwin ontwikkelde theorie van de evolutie van het leven en het ontstaan van verschillende soorten, waaronder de mens.
grondstoffen
onbewerkte ruwe materialen waar producten mee of van worden gemaakt.
huisnijverheid
het (in opdracht van ondernemer/handelaar ) verwerken van grondstoffen bij hun thuis
industriële revolutie
grote verandering - begonnen in west Europese samenleving door de omschakeling van het handmatig naar het machinaal vervaardigen van goederen in grote fabrieksgebouwen
machtsevenwicht
een situatie waarbij de militaire en politieke kracht van de verschillende (groepen) landen even groot is
modern imperialisme
periode in de tweede helft van de negentiende eeuw waarin een aantal west Europese landen door het veroveren van kolonies in Afrika en zuidoost Azië een groot koloniaal (imperium) opbouwden
nationalisme
- voorliefde voor en het verheerlijken van het eigen land/volk
- als een volk nog geen eigen staat heeft, dan streeft het volk naar zelfstandigheid van het eigen land.