107 terms

Irish imperative and present tense verbs

STUDY
PLAY
Tóg
take
Dún
Close!
Glan
Clean!
Díol
Sell!
Gearr
Cut!
Caill
Lose!
Cuir
Put!
Ceannaigh
Buy!
Tosaigh
Start / Begin!
Bris
Break!
Ól
Drink!
Ith
Eat!
Fág
Leave!
Fan
Stay / Remain!
Tabhair
Give !
Imir
Play (a game)!
Críochnaigh
Finish!
Foghlaim
Learn!
Éirigh
Arise
Sábháil
Save!
Deisigh
Repair!
Imigh
Go Away!
Dúisigh
Wake Up!
Bain + de
Take off!
Caith
Throw/Spend/Wear!
Dóigh
Burn!
Nigh
Wash!
Léigh
Read!
Scríobh
Write!
Líon
Fill!
Tar
Come!
Clois
Hear!
Beir + ar
Catch!
Abair
Say!
Déan
Do/make!
Téigh
Go !
Faigh
get/find!
Feic
see!
Be !
Cruinnigh
Gather!
Oscail
Open!
Ceangail
Tie!
Inis
Tell!
Suigh!
Sit!
Éist!
Listen!
Ná hól!
Don't drink.
Ná hith!
Don't eat.
Ná suigh!
Don't sit.
Ná tóg!
Don't take.
Ná heist!
Don't listen!
Ná caith!
Don't smoke! (/throw)
Ná labhair!
Don't speak!
Ná hoscail!
Don't open!
Ná rith sa chlós!
Don't run in the yard!
Ná rith!
Don't run!
Rith!
Run!
Ná siúil!
Don't walk!
Siúil!
Walk!
Ná fan!
Don't stay!/wait!
Dúnaim
I close
Dúnann tú
You close
Dúnann sé
He closes
Dúnaimid
We close
Dúnann sibh
You (pl.) close
Dúnann siad
They close
Tógaim
I take
Tógann tú
You take
Tógann sí
She takes
Tógaimid
We take
Tógann sibh
Y'all take
Glanaim
I clean
Glanann tú
You clean
Glanann sé
He cleans
Glanaimid
We clean
Díolaim
I sell
Díolann tú
You sell
Díolaimid
We sell
Gearraim
I cut
Gearrann tú
You cut
Gearraimid
We cut
Ólaim
I drink
Ólann tú
You drink
Ólaimid
We drink
Fágaim
I leave
Fágann tú
You leave
Fágaimid
We leave
Fanaim
I stay
Fanann tú
You stay
Fanaimid
We stay
Scríobhaim
I write
Scríobhann tú
You write
Scríobhaimid
We write
Líonaim
I fill
Líonann tú
You fill
Líonaimid
We fill
Caillim
I lose
Cailleann tú
You lose
Caillimid
We lose
Cuirim
I put
Cuireann tú
You put
Cuirimid
We put
Caithim
I throw/spend/wear
Caitheann tú
You throw/spend/wear
Caithimid
We throw/spend/wear
Brisim
I break
Briseann tú
You break
Brisimid
We break