66 terms

Woordenschat deel1 extra blad

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

abrupt
plots
acclimatiseren
aanpassen; wennen aan een andere omgeving
adequaat
goed genoeg, geschikt
aimabel
opgewekt
alert
waakzaam, oplettend
beklijvend
durend, blijven hangend
belagen
aanvallen
beproefd
uitgeprobeerd (en goed gebleken)
beschroomd
met schaamte, beschaamd
beslechten
beslissen ; ruzie bijleggen
betogen
mening verkondigen en argumenten geven
blijmoedig
opgewekt
bombastisch
hoogdravend, overdreven, met veel woorden, maar weinig inhoud
brein
verstand
conform
volgens
contreien
regio
corpulent
zwaarlijvig
decennium
een periode van 10 jaar
desastreus
rampzalig
detecteren
ontwaren, ontdekken, opmerken
dis
tafel
door de mand vallen
moeten toegeven/ ontdekt worden
eega
echtgenoot, echtgenote
engageren
zich verplichten tot, in dienst stellen
euvel
ruzie
evidentie
vanzelfsprekendheid
exceptioneel
uitzonderlijk
fungeren
dienst doen
gedupeerde
slachtoffer
geschil
ruzie
glorie
roem, eer
haveloos
zonder bezit, versleten
het geweer van schouder veranderen
op een andere manier proberen, veranderen van strategie
het hazenpad kiezen
vluchten
impact
invloed, kracht van iets
inferieur
minderwaardig
informeel
niet officieel, losjes
intensief
met grote inzet en aandacht
karavaan
kolonne, groep rondtrekkende mensen
legitiem
wettelijk, te rechtvaardigen
liquideren
uit de weg ruimen; geldelijke zaken vereffenen
luttel
weinig, gering
malafide
slecht, onbetrouwbaar
manusje-van-alles
iemand die vanalles kan
minuscuul
heel klein
minutieus
nauwgezet, nauwkeurig
obsessie
wat iemand voortdurend bezig houdt
obstakel
hindernis
onverhoeds
plots
optisch
werkend met of betrekking hebbend op licht
opzienbarend
wat aandacht en verbazing veroorzaakt
paranoia
geestesziekte met waanbeelden (vb. achtervolging)
pineut
slachtoffer
quasi
nagenoeg, ongeveer
rank
fijn, mager
scalpel
operatiemes
schorremorrie
boeven, laatste soort mensen, misdadigers
snoodaard
slecht iemand
stimulator
aanzet, wat aanspoort tot
strategie
plannen om het doel te bereiken, manier van werken
striemend
hard aankomen, pijnlijk treffend
toeven
ergens zijn, verblijven
vergen
vragen, eisen
wispelturig
steeds van gedachten veranderen
wroeging
berouw om wat je deed, spijt, schuldgevoel
xenofobie
afkeer van alles wat vreemd is