24 terms

Lekce 4 - impf./pf. slovesa 1

vidové dvojice
STUDY
PLAY
cvakat si
cvaknout si
označovat si
označit si
přestupovat
přestoupit
vystupovat
vystoupit
čerpat
načerpat
odbočovat
odbočit
projíždět
projet
startovat
nastartovat
klesat
klesnout
krátit si
zkrátit si
scházet
sejít
stoupat
stoupnout
zabočovat
zabočit
zahýbat
zahnout
objednávat
objednat
ubytovávat se
ubytovat se
balit
zabalit
dostávat se
dostat se
kašlat
vykašlat se
měnit
vyměnit
obcházet
obejít
odpočívat
odpočinout si
opíjet se
opít se
otvírat
otevřít