31 terms

Hinduism - Kunskapskällan

Viktiga begrepp, gudar och andra företeelser inom hinduismen.
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Sanatana dharma
Den eviga läran eller ordningen ( det egna namnet på religionen)
Vishnu
Världsupprätthållaren - har tio s.k avatarer, varav Rama och Krishna är några.
Shiva
Världsförstöraren som ibland symboliseras med sin Linga.
Brahma
Världsskaparen
Brahman
Världssjälen
Atman
En evig essens i allt levande - översätts ofta med själen
Moksha
Frälsningsmålet - bli ett med det gudomliga, världsjälen eller en Gud.
Samsara
Återfödelsecykeln
Varna
Liknar vårt gamla ståndssamhälle - hiearkisk samhällsordning
Traditionellt kallas det för kastsystemet.
1. Präster, 2. Krigare, 3. Köpmän, hantverkare och bönder, 4. Tjänare
Jati
Indelning i yrken "Det man är född till att vara"
Dharma
Plikt, dygd - alla hinduer har en speciell uppgift
Brahminer
Högsta kasten i Varnasystemet (Svara i plural - obestämd form).
Daliter
"De förtryckta" - ofta kallade kastlösa eller paria. 20% av befolkningen.
Karma
Summan av ens handlande- bestämmer nästa återfödelse.
Holi
Hinduisk festival då alla gränser är
utsuddade
Krishna
Olydig gosse, älskare och demondödare. En av Vishnus avatarer. Känd från texten Bhagavadgita.
Aum
Symbol och mantra
Vishnuism
Den största hinduiska inriktningen Ca. 70%
Kali
Gudinna som är förgörare av det onda - mörk med samtidigt livgivande
Hängivenhetens väg
En väg till moksha genom tillit och hängivelse
till en specifik gud, med ska öva upp sin bhakti, som Hare Krishna gör.
Insiktens väg
Väg till frälsning genom studier och meditation. man ska inse att man är en del av en större helhet
Lakshmi
Vishnus fru - firas ofta vid högtiden Diwali
Shaktism
"Kvinnlig inriktning" med gudinnor som Kali och Durga
Puja
Hinduisk gudstjänst
Ganesha
Guden med elefanthuvud. Son till Parvati och Shiva.
Visdomens Gud.
Ganges
Heligaste floden inom hinduismen
Varanasi
Heligaste staden inom hinduismen
Arta
Strävan efter ekonomisk och politisk makt. Ett av en hindus livsmål (andra är dharma, kama och moksha).
Hare Krishna
Vishnuitisk rörelse som är populär i Västvärlden
Rama
En av Vishnus avatarer - känd i Ramayanasagan
Kama
Strävan efter erotisk och sinnlig njutning. Ett av en hindus livsmål (andra är arta, dharma och moksha).
OTHER SETS BY THIS CREATOR

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.