Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

la potasse

το καλιο

la distillation

η αποσταξη

le plomb

ο μολυβδος

la condensation

η συμπυκνωση

décuple

δεκαπλος

en contrebas

σε κατωτερο υψος, επιπεδο, à niveau inférieur

relayer

αλλαζω βαρδια, σκυταλη

à défaut de

ελλειψει, faute de

quitte à

με ρισκο να, au risque de

fendre

διαρυγνυω, σκιζω

écumer

αφριζω

antique

αρχαιος

démanger

donner grande envie de faire quelque chose

démanger

προκαλω φαγουρα

être interpellé

με αγγιζει κατι, με κανει σκεπτικο

le cabinet

το γραφειο (επαγγελματια - γιατρου, δικηγορου κλπ)

consulter

συμβουλευομαι

la consultation

η συμβουλη, le conseil

un homme d'affaire

ο επιχειρηματιας

au démarrage

στην αρχη, au début, au départ

le décodage

η αποκωδικοποιηση, le déchiffrage

approfondir

εμβαθυνω

le bavardage

η πολυλογια, η παρλα

se planter

κανω λαθος, πλαναμαι, se tromper

vigilant

επαγρυπνων, αγρυπνος

la sympathie

η συμπαθεια

une approche

η προσεγγιση, le rapprochement, l'abord

un abord

η προσεγγιση, le rapprochement, l'approche

la fausse couche

η αποβολη, avortement

porter sur

βασιζομαι σε, στηριζομαι σε, s'appuyer

passer devant

προσπερνω

pistonner

βαζω μεσον

adjoint

βοηθος, αναπληρωτης (σε δουλεια)

le sèche-cheveux

το πιστολακι (μαλλια)

à découvert

ακαλυπτος

la sagacité

η οξυδερκεια

le cas échéant

εάν το απαιτει οι περιστάση, si l'occasion arrive, si l'occasion s'en présente (εκφρ)

une émanation

η απορροια

méphitique

δυσοσμος (και τοξικος), dont l'odeur est désagréable

perceptible

αντιληπτος

la résine

η ρετσινα

une obliquité

η λοξοτητα, η πλαγιοτητα

une échelle

η σκαλα, l'escalier

faire part de (qc à qn)

ενημερωνω (καποιον για κατι)

latéral

πλευρικος, παραπλευρος

le cintre

η κρεμαστρα (ρουχων)

féerique

παραμυθενιος

un office

η αποθηκη, το κελαρι

remettre à

αναβαλλω για, reporter à

le gouffre

ο γκρεμος

se hâter

βιαζομαι, se dépêcher, se presser

la façade

η προσοψη

à profusion

σε αφθονια, en abondance

rudimentaire

στοιχειωδης, élémentaire

zélé

προθυμος, που δειχνει ζηλο

une abnégation

η αυταπαρνηση

notablement

αξιοπροσεκτα, remarquablement

faute de

ελλειψει, à défaut de

faire défaut

λειπω, manquer

le spécimen

το (αντιπρ) δειγμα, échantillon

perforer

διατρυπω, percer

une écumoire

ο κεψες

le terrier

η φωλια (στη γη)

se résigner

υποτασσομαι, υποχωρω, se soumettre, céder

dédaigner

αποδοκιμαζω, αποστρεφομαι

un entresol

ο ημιωροφος

une irruption

το πλυμηρισμα

la propreté

η καθαριοτητα

être en défaut

κοντεύω να κάνω λάθος, να χάσω κάτι, να μπερδευτώ (εκφρ)

restituer

εκλυω (ενεργεια)

tant bien que mal

ni mal, ni bien, et avec difficulté (εκφρ)

la planche

το σανιδι

menuisier

επιπλοποιος

transversalement

εγκαρσιως, obliquement

la privation

η στερηση

le pavot

η παπαρουνα

la moisson

το θερισμα

la malédiction

η καταρα

susceptible

επιρρεπης, επιδεκτικος

le glaçon

το παγακι

déceler

αποκαλυπτω, révéler, divulguer, dévoiler

la piqûre

το τσιμπημα

calorifique

θερμογονος, θερμιδικος

stérile

στειρος

engloutir

καταβροχιθιζω, καταπινω

un animalcule

το ζωυφιο

marin

θαλασσιος, maritime

sous-marin

υποβρυχιος, υποθαλασσιος

plausible

αληθοφανης, ευλογος

stellaire

αστρικος, astral

par excellence

κατ'εξοχην, στον υπερτατο βαθμο

ressusciter

ανασταινομαι, αναβιωνω

scruter

εξεταζω εξονυχιστικα, ξεψαχνιζω

le marais

το ελος, ο βαλτος, le marécage

le marécage

ο βαλτος, le marais

stagnant

λιμναζων, στασιμος

sciemment

εν γνωση μου

lésé

ζημιωμενος (νομικα)

le sous-traitant

ο υπεργολαβος

le consentement

η συναινεση, η συγκαταθεση

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording