Irish

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Cow
Dia dhuit
Hello (sg.)
Conas atá tú?
How are you?
Cad is ainm duit?
What is your name?
Is ainm dom
Is my name
Go raibh maith agat
Thank you (sg.)
Go raibh maith agaibh
Thank you (pl.)
Seo é Liam
This is Liam
Seo í Síle
This is Síle
Seo iad Liam agus Síle
These are Liam and Síle
A Thómais
Thomas (vocative)
Tá sé go deas bualadh leat
Nice to meet you
Uimher
Number
Cad as duit?
Where are you from?
Éireann
Ireland
Sasana
England
An Fhrainc
France
An Spáinn
Spain
An Iodáil
Italy
Meiriceá
America
Is as Meiriceá dom
I am from America
Is Meiricanach me
I am American
Cá bhfuil tú i do chónaí?
Where are you living?
Cad é d'uimher theileafoin?
What is your phone number?
Cá bhfuil sé sin?
Where is that?
in aice le
near
Gar do
close to
Cúpla mile ó
couple miles from
ciliméadar
kilometer
faoin tuath
in the countryside
cuis farraige
by the sea
An bhfuil áiseanna maith i do cheantar?
Are there good facilities in your area?
siopa
shop
scoil
school
ollscoil
college
margadh
market
ollmhargadh
supermarket
séipéal
chapel
óstán
hotel
banc
bank
pictiúrlann
cinema
leabherlann
library
oifig an phoist
post office
bialann
restaurant
sólann
leisure center
teach tábhairne
pub
oispidéal
hospital
amharclann
theatre
Cén seoladh atá agat?
What is your address?
fiche
20
tríocha
30
daichead
40
caoga
50
seasca
60
seachtó
70
ochtó
80
nóche
90
céad
100
míle
1000
daichead a trí
43
Gabh mo leithsceal
excuse me
Nios moille, le do thoil
slower, please
An bhfuil sé sin ceart go leor?
Is that alright?
An dtuigean sibh
Do you understand?
Ní thuigim
I do not understand
duine amháin
one person
beirt
two people
triúr
three people
ceathrar
four people
cúigear
five people
seisear
six people
seachtar
seven people
ochtar
eight people
naoiníúr
nine people
deichniúr
ten people
Cé mhéad duine atá ann?
How many people are there?
bean
woman
fear
man
buachaill
boy
cailín
girl
An bhfuil tú go maith?
Are you well?
A dó dheag a chlog
12 o clock
roimh nóin
Before noon (a.m.)
iar nóin
After noon (p.m.)
Ar maidin
Morning
Meánlae
Midday
San iarnóin
In the afternoon
Sa tráthnóna
In the evening
San oíche
In the nighttime
Meán oíche
Midnight
Máthair
Mother
Deartháir
Brother
Mac
Son
Iníon
Daughter
Uncail
Uncle
Athair
Father
Deirfiúr
Sister
Seanathair
Grandfather
Aintín
Aunt
Tuismitheoirí
Parents
Teaghlach
Household
Freisin
Also
Pósta le
Married to
Go fóill
Yet
Súil
Expecting
Siúl
Walking
Stádas pósta
Marriage status
Duine singil
Single person
Duine pósta
Married person
Fear céile
Husband
Bean chéile
Wife
Geallta
Promised
Páirtí
Partner
Scartha
Separated
Colscartha
Divorced
Baintreach
Widow
Baintreach fir
Widower
Cád é do stádas pósta?
What is your marriage status?
Tá mé singil
I am single
Tá sé casta
It's complicated
Tá buachaill agam
I have a boyfriend
Tá cailín agam
I have a girlfriend
Tá siad colscartha
They are divorced
Is baintreach í
She is a widow
Mo chlann
My family
Leasmháthair
Stepmother
Leathdheartháir
Half brother
Seanmháthair
Grandmother
Seanathair
Grandfather
Cé mhéad duine ata i do chlann?
How many persons in your family?
Tá seisear i mo chlann
There a six people in my family
Níl aon pháistí agam
I don't have any children
Baile Átha Cliath
Dublin
Doire
Derry
Dún na nGall
Donegal
Gaillimh
Galway
Corcaigh
Cork
Sligeach
Sligo
Laois
Laois
Liatroim
Leitrim
Maigh Eo
Mayo
Muineachán
Monaghan
Ros Comáin
Roscommon
An Clár
Clare
bord/tábla
table
cathaoir
chair
sorn
stove
oighean
oven
cuisneoir
refrigerator
leaba
bed
teilifís
television
cófra
press
tolg
couch
leithreas
toilet
doirteal
sink
fol cadán
bath
cith
shower
fuinneog
window
doras
door
teach
house
seomra
room
an chistin
the kitchen
an seomra suite
living room
seomra codlata
sleeping room
seomra bia
dining room
an halla
the hall
an seomra folctha
the bathroom
Leithreas
Toilet
teach dhá stór
two story house
árasán
apartment
thuas staighre
upstairs
thíos staighre
downstairs
An bhfuil tú ag roinnt tí?
Are you sharing a house?
Tá mé ag roinnt tí le beirt eile.
I am sharing a house with two people.
Níl mé ag roinnt tí le haon duine eile.
I am not sharing a house with any other person.
dhá chéad
200
ceithre chéad
400
An bhfuil sé daor?
Is it expensive?
saor
cheap
daor go leor
expensive enough
an-daor
very expensive
ródhaor
too expensive
Tá sé deas
It is nice
Tá sé ciúin
It is quiet
Tá sé glan
It is clean
Níl sé deas
It is not nice
Réitím
I get along
Réitím go maith leis na daoine eile
I get along well with the other people
An réitíonn tú?
Do you get along?
Ca bhfuil an leithreas, le do thoil?
Where is the toilet, please?
Ar chlé
On the left
Ar dheis
On the right
casadh
turn
An chéad
1st
An dara
2nd
An tríú
3rd
An ceathrú
4th
An cúigiú
5th
An séiú
6th
An seachtú
7th
i m'aonar
On my own
Ríommphost
Email
Súil agam
I hope
Gnótgach
Busy
Faoi láthair
At the moment
Fhios agat
You know
Is cuma
Doesn't matter
Cad a dhéanann tú nuair a bhionn am saor agat?
What do you do in your free time?
am saor
Free time
Cad a dhéanann tú nuair a bhíonn am saor agat?
What do you do in your free time?
Imrím
I play (sports)
Sacar
Soccer
Rugbaí
Rugby
Iomáint
Hurling
Cispheil
Basketball
Peil
Football
Lúthchleasaíocht
Athletics
Bogliathróid
Softball
Haca
Hockey
Gleacaíocht
Gymnastics
Rithím
I run
Breathnaím ar
I watch
An teilifís
The TV
Scannáin
Movies
Téim go dtí
I go to (places)
An phictiúrlann
Cinema
An amharclann
Theatre
An teach tábhairne
Pub
Téim chuig
I go to (events)
Scannáin
Films
Drámaí
Plays
Ceolchoirmeacha
Concerts
Seinnim
I play (instruments)
An giotár
The guitar
An pianó
The piano
An fliút
The flute
An consairtín
The concertina
An orgán béil
The harmonica
Na píopaí uilinn
The uileann pipes
An óbó
The oboe
Gléas ceol
Musical instrument
Éistim le ceol
I listen to music
Canaim amhráin
I sing songs
Léim leabhair
I read books
Scríobhaim
I write
Tarraingím pictiúirí
I draw pictures
Buailim le cairde
I meet with friends
An imríonn tú?
Do you play?
Leadog
Tennis
Snámh
Swimming
Nuacht
News
Caitgeamh aimsire
Pass time
De ghnáth
Usually
I gcónaí
Always
Anois is aris
Now and again
Go minic
Often
Gach
Every
Sa samhradh
In the summer
Sa gheimhreadh
In the winter
Ag an deireadh seachtaine
At the end of the week
I rith na seachtaine
During the week
Go háirithe
Especially
Dé Luain
Monday
Dé Máirt
Tuesday
Dé Céadaoin
Wednesday
Déardaoin
Thursday
Dé hAoine
Friday
Dé Sathairn
Saturday
Dé Domhnaigh
Sunday
Uaireanta
Sometimes
Riamh
Never
An maith leat ceol?
Do you like music?
Is maith liom ceol
I like music
Ní maith liom é
I don't like it
Is breá liom ceol
I love music
Is fuath liom é
I hate it
Níl suim dá laghad agam
I have no interest
cara
friend
An bhfuil an cíos daor?
Is the rent expensive?
Tá an cíos ceithre chéad euro sa mhí.
Rent costs 400 euros per month.
deasc
desk
lampa
lamp
leathuair tar éis
half past
ceathrú tar éis
quarter past
ceathrú chun
quarter to
nóiméad
minute
mór
big
beag
small
óg
young
Tá cinnte.
Yes, indeed.
Is amadáin iad buachaillí.
Boys are stupid.
Tá fáilte romhat
You're welcome
ceol traidisiúnta
Traditional Music
Liom
With me
Leat
with you
Leis
with him
Léi
with her
Linn
with us
Libh
with ye
Leo
with them