50 English words the Norwegian EFL student should know

A variety of useful and not to common words the Norwegian EFL-student should know. HEAR all the terms HERE: http://vimeo.com/6655083
STUDY
PLAY
abase
ydmyke
abduction
bortførelse
advocate
tilhenger
augment
forøke
baleful
fordervelig
baffle
forvirring
burly
tykk
cajole
smigre
cede
overlate
dabble
drive med noe man ikke kan særlig godt
denounce
fordømme
discourse
diskurs
edifying
oppbyggelig
ETA
estimated time of arrival
engage
engasjere
epitaph
gravskrift
filibuster
fribytter
fulminate
lyne og tordne
gaffe
fadese
gist of
det vesentlige i
harry
herje
hypothesis
hypotese
implacable
som ikke kan lindres
knacker
hesteslakter
letter of proxy
skriftlig fullmakt
malediction
forbannelse
marquee
telt
niggling
pedantisk
noisome
illeluktende
obtuse
sløv
ominous
illevarslende
panacea
universalmiddel
pander
drive hallikvirksomhet
quibble
spissfindighet
reconcile
forlike
shunt
veksle
tuck in
gafle i seg
allege
påstå
bogus
falsk
crestfallen
slukkøret
travail
hard fysisk anstrengelse eller smerte
exertion
anstrengelse
abominable
avskyelig
academic
akademiker
hegemony
hegemoni
jargon
sjargong
jaded
utkjørt
killjoy
gledesdreper
vanguard
avantgarde
estimated time of arrival
beregnet ankomsttid