24 terms

Rekcja czasowników (für,in)

STUDY
PLAY
ausgeben für A
wydawać (pieniądze) na
bedanken sich für A
dziękować za
danken für A
dziękować za (1)
eignen sich für A
nadawać sie do
entscheiden sich für A
decydowac sie na
entschuldigen sich für A
przepraszać za
gelten für A
dotyczyć kogoś/czegoś
halten für A
uważać za
interessieren sich für A
interesować się czymś
sein für A
być/opowiadać sie za
sorgen für A
dbać/starać się o
kämpfen für A
walczyć o
ankommen in D
przybywać do
auskennen sich in D
znać się na
bestehen in D
polegać na
einladen in A
zapraszać do
einteilen in A
dzielić na
eintreten in A
wchodzić do
geraten in A
popadać w
irren sich in D
mylić się w
übersetzen in A
przetłumaczyć na
verlieben sich in A
zakochać się w
vertiefen sich in A
zagłębić się w
verwandeln in A
zamieniać/przeobrażać w