18 terms

Francofan 1A module 3

STUDY
PLAY
à Bruxelles
in, te Brussel
Où?
Waar?
Tu habites où?
Waar woon je?
Quelle est ton adresse?
Wat is je adres?
En quelle année?
In welk leerjaar?
Je suis en sixième.
Ik zit in het zesde.
Je n'ai pas de sœur.
Ik heb geen zus.
Je n'ai pas de frère.
Ik heb geen broer.
habiter
wonen
être
zijn
le numéro
het nummer
un frère
een broer
un garçon
een jongen
onze ans
elf jaar
une sœur
een zus
une fille
een meisje
douze ans
twaalf jaar
trois frères
drie broers
OTHER SETS BY THIS CREATOR