39 terms

Kalla kriget

Begrepp, händelser, personer under kalla kriget.
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Presidenter i USA under Kalla kriget
Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush d.ä, Clinton
Generalsekreterare i Sovjet under Kalla kriget
Stalin, Chrusjtjov, Brezjnev, Tjernenko, Andropov, Gorbatjov
USA
Supermakt under kalla kriget styrd från Washington med demokrati och marknadsekonomi.
Sovjetunionen
Supermakt under kalla kriget styrd från Moskva med kommunism, planekonomi och folkdemokrati.
Nato
Försvarsallians mellan USA och de västeuropeiska länderna
Warszawapakten
Östligt militärt samarbetsorgan - namn efter Polens huvudstad
järnridån
Barriär från Stettin vid Östersjön till Trieste vid Adriatiska havet - det var Winston Churchill som myntade begreppet.
Sovjetisering
Efter andra världskriget påverkade Sovjet Östeuropa så att land efter land fick kommunistiska styren.
Trumandoktrinen
Amerikansk politik vilken innebar amerikanskt ekonomisk och militärt stöd åt alla som kämpade mot terror och förtryck - egentligen för att förhindra kommunismens spridning.
Marshallhjälpen
Amerikanskt återuppbyggnadsprogram som offentliggjordes i juni 1947. Mottogs mycket positivt i Västeuropa, Sovjetunionen och dess allierade ställde sig avvisande.
Berlinmuren
Delade tysk storstad från 1961-1989 - officiellt kallad "antifascistisk skyddsvall"
Terrorbalans
Dödläget mellan supermakterna genom den ömsesidiga förmågan att med kärnvapen orsaka varandra oacceptabel ödeläggelse
Koreakriget
Krig som mellan 1950-53 som delade Korea vid 38:e breddgraden; i norr styrde kommunisterna; i söder en auktoritär högerregim
Kubakrisen
Dagar i oktober 1962 då supermakterna USA och Sovjetunionen stod på randen till kärnvapenkrig efter att Sovjet placerat kärnvapenbaser Kuba.
heta linjen
Telefonlinje mellan Washington - Moskva för att förhindra ett kärnvapenkrig.
Vietnamkriget
Militär konflikt under kalla kriget som utspelades i Vietnam, Laos och Kambodja från 1 november 1955 till Saigons fall den 30 april 1975. Utkämpades mellan sydvietnamesiska befrielserörelsen FNL och Nordvietnam, och å andra sidan Sydvietnams regering och USA med stöd av en del andra antikommunistiska nationer
Afghanistankriget
Krig Afghanistan mellan 1979-1989 mellan Sovjetunionen, som stödde den marxist-leninistiska regeringen i Afghanistan, mot den afghanska islamiska mujahedinrörelsen
Ungernkrisen och pragvåren
Tid av reformförsök i Ungern 1956 och Tjeckoslovakien 1968 som slogs ned av Sovjet.
Rymdkapplöpningen
Inleddes med Sovjetiska triumfer med satelliterna Sputnik 1 och 2 (Laika) 1957 och den förste mannen i rymden Juri Gagarin 1961. USA blev dock först på månen genom Neil Armstrong.
CIA
Säkerhetstjänst i USA
KGB
Säkerhetstjänst i Sovjetunionen
Stasi
Hemlig polis som övervakade medborgarnas åsikter och handlingar i DDR
perestrojka
Gorbatjovs ekonomiska reformprogram som befrämjade ett större inslag av privat ägande och marknadsekonomi.
glasnost
Gorbatjovs uttryck för "öppenhet"
Stjärnornas krig
SDI - USA:s plan på att skaffa ett rymdförsvar mot kärnvapen under 1980-talet
Sinatradoktrinen
Gorbatjovs politik i Östeuropa som menade att länderna där fick välja vilken socialism de vill ha.
Michail Gorbatjov
Sovjetunionens ledare 1985-1991 och dess förste och siste verkställande president. Han erhöll Nobels fredspris 1990 för sin roll för att avsluta det kalla kriget.
Ronald Reagan
1980-tals amerikansk president som kallade Sovjetunionen för "ondskans imperium"
1989
År av revolution i Östeuropa - Sovjets satellitstater gjorde sig fria och införde demokrati
25/12 1991
Datum då Sovjetunionen slutade att existera.
Chrusjtjov
Ledare som efterträdde Stalin 1953 och som sedan var ledare till 1964 - känd för avstalinsering och fredlig samexistens.
DDR
Stat som bilades av den sovjetiska ockupationszonen - 1949, i folkmun östtyskland. Vi söker förkortningen.
Harry Truman
Amerikansk president som ersatte Franklin D Roosevelt under Potsdam-konferensen -låg bakom doktrin för att hindra kommunismens spridning.
Napalm
Brandbomb med ett ytterst lättantändligt, geléaktigt brännämne
Fidel Castro
Diktator på Kuba, från 1960-talet och in på 2000-talet
Leonid Brezjnev
Chrustjevs efterträdare; maktskiftet innebar en återgång till en lättvariant av Stalintiden, vid makten 1964-1982
Berlinblockaden
Sovjets blockad av Västberlin som löstes genom en luftbro 1948-49
Planekonomi
Ekonomisk system med fem-årsplaner
Avstalinsering
Tid av uppgörelse över Stalins tid i Sovjet som leddes av Chrustjev

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.