Nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

aankruisen
met een kruisje aanduiden
aanpassen
iets veranderen
afbeelding(en)
prent
bespreken
overleggen
communicatie
uitwisselen/uitdelen van informatie
criterium
regel/maatstaf
cursief
schuin gedrukt
dergerlijk
mooi/zulk
groeperen
zaken of mensen samenbrengen
voldoende
genoeg
illustratie
prent in boek of tijdschrift
interesse
belangstelling
markeren
aanduiden met kleur
mogelijkheid
wat kan gebeuren of wat je kan doen
motiveren
iemand aanzetten om iets te doen
noemen
geeft naam aan iets/iemand. je somt iets op
passen
iets aandoen om te kijken of het jou naam is of
de juiste afmeting hebben
stelling
bewering-manier van opstellen/steiger
vermijden
je voorkomt iets
verschil
jou onderscheid van iemand anders