35 terms

Nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

aanduiden
duidelijk maken
aantonen
bewijzen
beoordelen
een oordeel geven
bepalen
vaststellen
beredeneren
een logische reden geven
bevatten
in zich hebben
gelden
van toepassing zijn
illustreren
laten zien
inhouden
betekenen
interpreteren
opvatten
middelen
het gemiddelde vaststellen
observeren
goed bekijken
raadplegen
informatie opzoeken
toelichten
uitleg geven
vergelijken
verschillen en overeenkomsten zoeken
ambitie
ijver
bedwingen
beheersen
ceremonieel
plechtig
complex
samengesteld geheel
desnoods
in het uiterste geval
evergreen
lied dat altijd populair blijft
expeditie
onderzoekingstocht
experimenteel
proefondervindelijk
plateau
hoogvlakte
tendens
strekking
expositie
tentoonstelling
joviaal
hartelijk
conventie
gewoonte
minutieus
nauwkeurig
copieus
overvloedig
citaat
quote
cipier
bewaker
restitueren
herstellen
sanctie
strafmaatregel
arbitrair
willekeurig