46 terms

---- Klasicismus a romantismus

5. týden - Klasicismus a romantismus
STUDY
PLAY
Klasicismus v Evropě
Pokrok vědy, vzrůstající zájem o taje vesmírných zákonů a přírodní dění (děje). Žádné války, pouze místní střety. Posilní se hlas myslitelů proti církvi a vlivu šlechty. Obdivovali zřízení v Anglii, usiloval blaho lidu a nejméně pošlapat svobodu.
Klasicismus
Z Francie, 17. st. v době rozkvětu absolutistické monarchie. Hlásí se k filozofii vzorů racionalismus. Byl bouřlivý rozvoj dramatu.
Cid
(Pierre Corneille, tvůrce moderní tragédie) Tragédie, je dramatický konflikt jak Cid zabije otce své milé. Cit její lásky, avšak, žádá o potrestání vraha (Killer). Konflikt je vyústění střetu osobních citů a nadosobních povinností.
Jean Racine
Francouzský dramatik, psycholog. Zobrazil ničivou vášeň.
Faidra
(Jean Racine) Žena athénského krále Thesea, Faidra, prožívá lásku k nevlastnímu synovi. Ten ji však neopětuje. I když není ničím vinen, je vyhnán svým otcem-králem ze země. Král prosí bohy o potrestání proviněných a Faidra je otrávena.
Moliere
Inspirován antikou a renesancí, francouzský dramat, zesměšňoval pokrytectví, šlechtickou povýšenou morálku a církev.
Tartuffe
(Moliere) Klasicistní francouzská komedie, odhaluje (exposes) církevní systém. Tartuffe si získá důvěru bohatého měšťana Orgona. Orgonova žena Elmíra, syn Damis a dcera Mariana jsou z toho znepokojeni, vidí v Tartuffovi pokrytce. Tartuffe chce získat majetek Mariany a maří (zničí) jeji sňatek. Syn varuje otce, ale to odmítá a jim dává majetek. Orgon zjistí Tartuffovo spiknutí a chci jeho vyhodit. Tartuffe jemu obžaluje (accuses) za vlastizradu (treason). Nakonec se to všechno vrátí Orgonovi.
Misantrop
Kritiku obrací proti vypočítavosti (for personal gain) šlechty.
Lakomec
Realistický obraz života pařížských měšťanů - komedie. O Harpagonovi (Moliere v ním zpodobil svého otce) kvůli jeho lakota, chci neužit své děti způsobem manželství s bohatými. Jeden místo, jeden čas, jeden děj
Denis Diderot
Hlavní organizátor encyklopedie - 1000+ hesel
Voltaire
Francouzský spisovatel, dramatik, filozof a historik. Napsal Století Ludvika XIV a Candide.
Montesquieu
Reprezentuje politické cíle osvícenství ve Francii.
Daniel Defeo
Robinson Crusoe - dobrodružný román, z pamětí ztroskotaného námořníka (sailor)
Johnathan Swift
Gulliverové cesty - kritizuje soudobou Anglii
Sentimentalismus nebo Preromantismus
Odmítal feudalismus, zdůraznil citové hodnoty prostého člověka, starobylost, svobodu a vznesenost (nobility). Autor Jean Jacques Rousseau
Sturm und drang
Německé hnutí, proti aristokratickému klasicismus, ale zejména osvícenství. Zdůraznil tvořivou svobodu osobnosti. Upřednostňovalo cit a vášeň oproti intelektualismus a racionalismus.
Johann Wolfgang Goethe
Německý spisovatel
Utrpení mladého Werthera
Líčení milostného i profesního zklamání citlivého mladíka Werthera. Utíká do Waldhamu, kde se zamiluje do Charlotty, která je zadána Albertovi. Kvůli neúspěchům v osobním i pracovním životě, postupně zvyšuje Wertherův pesimismus. První část románu končí s Wertherným útěkem. Druhá část líčí o jeho neúspěšným životě. Charlotta se vdá a Werther konči svůj život sebevraždou.
Faust
Učený doktor Faust v touze po poznání prodá svou duši ďáblu. Mají dohodu, že Faust dostane všechno co by chtěl od ďábla. Pak, po smrti, ďábel získá jeho duši. Faust potkává Markétu a je rozhodován, že jí chci. Markéta se uvědomuje, že čeká děti. Po narození, je zabije a je za to odsouzena. Faust s ďáblem jí pomáhá, ale Markéta odmítá jejich pomoc.
Friedrich Schiller
Básník, dramatik a překladatel. Divadlo chápal jako výchovnou instituci.
Loupežníci
drama, vyjadřuje protest proti tyranii vlády nad lidem. Téma převzato ze středověku.
Úklady a láska
tragédie, představuje lásku chudé dívky a syna šlechtice, obě postavy zobrazují mravné čisté typy
Óda na radost
píseň, inspirace Beethovena
Romantismus
V období mezi dvěma revolucí (1789 ve Francii a 1848 v Evropě) a nadějí (hope) o novém společenské uspořádaní (order). Romantismus je myšlenkový hnutí. Uplatňoval tvůrčí svobodu umělce, stavěl cit, vášně, fantazii, a vůli. Také v té období se vyzdvihoval (raised) hodnoty středověku. Typický romantický hrdina
George Gordon Byron (Angličan)
Měl děsné dětství kvůli neschopným rodičům a kulhání.
Childe Haroldova pouť
Autobiografické prvky. Harold je moderní, zklamaný a život jemu už nebaví. On truchlí (grieves) nad ztraceným životem. Ale přitom vzdorně pozvedá svůj hlas proti bezpráví.
Džaur
romantické skladba, inspirována z cest po Orientu.
Odpoutaný Prometheus
(Percy Bysshe Shelley) lyrické básnické drama, obměnil (variation) starou antickou báj o hrdinovi, který přinesl lidem oheň. Básník věří v konečné vítězství dobra nad zlem.
Walter Scott (Skot)
Stal se zakladatelem historické povídky a historického románu.
Waverley
Román dějů ze skotského povstání (revolt) roce 1745
Victor Hugo (Francouz)
Rozpor v rodině byl působen opačným politickým postavením rodičů. Po jeho neúspěchu v politice, šel do dobrovolného vyhnanství na ostrově.
Cromwell
drama, stal manifestem romantismu ve Francii
Chrám Matky boží v Paříži
(Quasimodo, Esmeralda, a kněz Frollo) Zachycuje život středověké Paříže
Ubožáci
Skladba osudů uprchlého Jeana Valjeana. Líčí nepravidelnost společenských zákonů v době červencové monarchie.
Devadesát tři
historický román, líčí jeden rok na venkově v době francouzské revoluce.
Stendhal
Jeho díly jsou na pomezí romantismu a realismu.
Červený a černý
Analyzuje psychické postavy. Červená je symbolem revoluce, černá despotismu. Nebo červená = touha po plném vášnivém životě, černá = měšťáctví
Alexandr Sergejevič Puškin (Rus)
Zakladatel moderní ruské prózy. Poslán do vyhnanství za pobuřující verše, ale, pak byl pozván zpatky.
Evžen Oněgin
Zobrazuje tehdejší ruskou společnost. Oněgin je "zbytečný člověk", šlechtic plný předsevzetí ale není schopný je uskutečnit.
Piková dáma
O Heřmanově posedlé (obsessed) touze zmocnit se tajemství tří vyhrávajících karet. Chodi za hraběnku se jí naučit, ale tajemství nechtěla prozradit (give away) a zemře. Zjevila (revealed) se mu však ve snu tři karty. Heřman začal na tyto karty sázet a dvakrát vyhrál velkou částku. Při třetí sázce se mu místo esa zjevila piková dáma. Heřman vše prohrál a skončil jako šílenec (crazy person)
Démon
(Michail Jurjevič Lermontov, Rus) Básnická poema, zlo se rodí z bezmocnosti dobra
Hrdina naší doby
(Michail Jurjevič Lermontov, Rus) "zbytečný člověk" hledá smysl své existence
Revizor
(Nikolaj Vasiljevič Gogol)
Edgar Allan Poe
Zakladatel detektivní novely. Je považován za předchůdce moderních hororů.
Havran
Básnická skladba s tématem smrti mladé dívky.
Vraždy v ulici Morgue
detektivní povídka