nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

amputeren
afzetten
evalueren
onderzoeken wat goed en wat slecht is aan iets
evangeliseren
de leer van Christus verkondigen
innoveren
vernieuwen
inventariseren
een lijst maken van spullen of punten
liberaliseren
bevrijden van belemmeringen of beperkingen
professionaliseren
tot beroep maken
promoveren
naar een hogere klasse of functie gaan
authentieke, monumentale, nostalgie
echte/ originele, indrukwekkende, verlangen naar vroeger
bedevaart
reis naar een heilige plaats om daar te bidden
edealiter
in het beste, ideale geval
diversiteit
verscheidenenheid, variatie
exploratie
verkenning
gemeengoed
algemeen bekende en aanvaarde opvatting
impuls
prikkel, oppepper
intrinsieke, nihil
echte/ werkelijke, niets
omissie
verzuim, nalatigheid
paradoxaal
tegenstrijdig lijkend
particulier
door burgers of ondernemers niet door de overheid
initiatieven
het beginnen van iets
prototype
iemand die alle kenmerken van iets bezit
estafetteloop
snelheidswedstrijd tussen ploegen waarbij ieder lid een stukje aflegt
esthetische
die met schoonheid te maken heeft
ethische
waarbij het erom gaat of iets goed of kwaad is
feminisering
het toenemen van de invloed van vrouwen
glamourwereld
wereld van de schone schijn
incubatietijd
tijd tussen de besmetting en het uitbreken van een ziekte
ideologie, Arische
het geheel van de beginselen van een stelsel, blank en niet- Joods
psychotherapie
geneesmethode die werkt met psyschise middelen
significant
veelbetekenend, opvallend
trawanten
handlangers