138 terms

Rendhagyó angol igék

magyar jelentés(ek) Present, Simple past, Past participle
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

felkel, keletkezik, felmerül
arise, arose, arisen
felébred
awake, awoke, awoken
lenni
be, was, been
szül, elvisel, hord
bear, bore, born
üt, legyőz, megver
beat, beat, beaten
válik valamivé
become, became, become
elkezd, elkezdődik
begin, began, begun
hajlik
bend, bent, bent
fogad
bet, bet, bet
ajánlatot tesz, ígér
bid, bid, bid
beköt (könyvet), összeköt
bind, bound, bound
harap, csíp (pl szúnyog)
bite, bit, bitten
vérzik
bleed, bled, bled
fúj (szél), kifúj (orrot)
blow, blew, blown
eltör, eltörik
break, broke, broken
tenyészt, szül
breed, bred, bred
hoz
bring, brought, brought
sugároz, közvetít
broadcast, broadcast, broadcast
épít
build, built, built
ég, éget
burn, burnt, burnt
felrobbant, sírva fakad
burst, burst, burst
megvesz
buy, bought, bought
képes, tud
can, could, been ablee too
dob, hajít
cast, cast, cast
elkap, elfog
catch, caught, caught
választ
choose, chose, chosen
ragaszkodik
cling (to), clung, clung
jön
come, came, come
kerül valamibe
cost, cost, cost
mászik, csúszik
creep, crept, crept
vág
cut, cut, cut
foglalkozik valamivel
deal (with), dealt, dealt
ás
dig, dug, dug
csinál
do, did, done
rajzol, elhúz, húz
draw, drew, drawn
álmodik
dream, dreamt/dreamed, dreamt/dreamed
iszik
drink, drank, drunk
vezet
drive, drove, driven
eszik
eate, ate, eaten
esik
fall, fell, fallen
etet, táplál
feed, fed, fed
érez
feel, felt, felt
harcol
fight, fought, fought
talál
find, found, found
menekül
flee, fled, fled
repül
fly, flew, flown
megtilt
forbid, forbade, forbidden
elfelejt
forget, forgot, forgotten
megbocsát
forgive, forgave, forgiven
megfagy, befagyaszt
freeze, froze, frozen
kap
get, got, got
ad
give, gave, given
őröl, darál
grind, ground, ground
nő, termel
grow, grew, grown
akaszt, lóg
hang, hung, hung
birtokol
have, had, had
hall
hear, heard, heard
elbújik, elrejt
hide, hid, hidden
üt
hit, hit, hit
tart, megfog
hold, held, held
megsért
hurt, hurt, hurt
tart
keep, kept, kept
térdel
kneel, knelt, knelt
tud
know, knew, known
terít, leterít
lay, laid, lid
vezet
lead, led, led
támaszkodik valaminek
lean (against), leant/leaned, leant/leaned
szökken, ugrik
leap, leapt/leaped, leapt/leaped
megtanul, megtud
learn, learnt/learned, learnt/learned
elhagy, elmegy
leave, left, left
kölcsönad
alend, lent, lent
hagy, enged
let, let, let
fekszik
lie, lay, lain
meggyújt
light, lit, lit
elveszít
lose, lost, lost
készít
make, made, made
jelent valamit, szándékozik
mean, meant, meant
találkozik
meet, met, met
fizet
pay, paid, paid
tesz, helyez
put, put, put
olvas
read, read, read
lovagol
ride, rode, ridden
csöng
ring, rang, rung
emelkedik
rise, rose, risen
fut
run, run, run
fűrészel
saw, sawed, sawn
mond
say, said, said
lát
see, saw, seen
keres, kutat
seek, sought, sought
elad
sell, sold, sold
elküld
send, sent, sent
beállít, elhelyez
set, set, set
varr
sew, sewed, sewn
ráz
shake, shook, shaken
süt, ragyog
shine, shone, shone
shoot, shot, shot
összemegy
shrink, shrank, shrunk
énekel
sing, sang, sung
elsüllyed
sink, sank, sunk
leül
sit, sat, sat
alszik
sleep, slept, slept
megcsúszik
slide, slid, slid
érez, szagol
smell, smelt, smelt
beszél
speak (to), spoke, spoken
betűz
spell, spelt, spelt
kiönt
spill, spilt, spilt
költ
spend, spent, spent
köp
spit, spat, spat
terjeszt
spread, spread, spread
elront, elkényeztet
spoil, spoilt, spoilt
áll
stand, stood, stood
lop
steal, stole, stolen
ragaszt
stick, stuck, stuck
szúr, csíp
sting, stung, stung
menetel, lépked
stride, strode, stridden
üt, lecsap
strike, struck, struck
igyekszik
strive, strove, striven
megesküszik
swear, swore, sworn
söpör
sweep, swept, swept
megdagad
swell, swelled, swollen
úszik
swim, swam, swum
elvesz, elvisz
take, took, taken
tanít
teach, tauhgt, taught
elszakít
tear, tore, torn
megmond, elmesél
tell, told, told
gondol
think, thought, thought
dob
throw, threw, thrown
tapos
tread, trod, trod/trodden
megért
understand, understood, understood
vállal, belefog valamibe
undertake, undertook, undertaken
ébred, ébreszt
wake, woke, woken
visel
wear, wore, worn
sző
weave, wove/weaved, woven,weaved
sír
weep, wept, wept
benedvesít
wet, wet, wet
nyer
win, won, won
csavar, felhúz
wind, wound, wound
ír
write, wrote, written