119 terms

Nederlands

Nederlands
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Oneinigheid
Ruzie
Verwanten
Familie
History
Geschiedenis
Oorsprong
Ontstaan
Onafscheidelijk
Geen moment zonder
Onderneming
Bedrijf
Gedrevenheid
Sterke drang om iets te berijken
Vernuft
Verstand
Gepropageerd
Sterk aanraden
Frictie
Wrijving
Wrok
Bitterheid
Vervreemd
Verbondenheid en vertrouwenwekkend kwijt
Vete
Ruzie
Decennia
Periode van 10 jaar
Verbitterde
Vol negatieve gevoelens en haat
Rivalen
Felle tegenstanders die hetzelfde proberen te bereiken
Nering
Handels zaak
Symbool
Teken waaraan je iets herkent
Geschil
Conflict
Kampen
Groepen van strijdende partijen
Wedijver
Rivaliteit
Verzoend
Vreden gesloten
Concerns
Groot vaak internationaal bedrijf
De wind in de zeilen
Voorspoed en geluk
De kiem leggen voor iets
Een eerst begin maken voor
Lief en leed delen
In voor en tegenspoed elkaar steunen
Recente
Nieuw, van deze tijd
Trend
Mode neiging
Verwijderen
Dumpen
Mondiaal
Wereldwijd
Een bezem er doorheen halen
Grondig opruimen
Fenomeen
Verschijnsel
Gangbaar
Gebruikelijk
Op vrijen voeten komen
Uit de gevangenis ontslagen worden
De strijdbijl begraven
Een eind maken aan vijandschap
Niet ter zaken doen
Van geen belang zijn
Actueel
Op dit moment in het nieuws
Anoniem
Zonder dat de naam genoemd is of bekend is
Citaat
Letterlijke vertaling van wat iemand gezegd heeft
Hittegolf
Een periode van minimaal 5 dagen met een maximum temperatuur van minstens 25 graden waarvan drie dagen een maximale temperatuur van 30 graden
Magnaat
Iemand die rijk en machtig is geworden door zijn werk
Persconferentie
Bijeenkomst waar vragen van journalisten worden beantwoord
Pseudoniem
Verzonnen naam die een schrijver verzonnen heeft om zijn eigen naam geheim te houden
Straal
Rechte lijn die het middelpunt van een cirkel die hem verbinden met een willekeurig punt op de cirkel
Primeur
Het eerste bericht van iets, nieuwste
Reportage
Verslag in de krant
Commentaar
Opmerking of kritiek
Nieuwsitem
Bericht dat deel uitmaakt van een nieuws uitzending
Details
Bijzonderheden
Opzienbarende
Verbazingwekkende
Media
Kranten, tijdschriften, tv ect
Geloofwaardig
Wat je voor waar kunt aanzien
Klakkeloos
Zonder na te denken
Devies
Leus of motto waar iemand zich aan moet houden
Richtlijn
Aanwijzing, instructie
Bron
Oorsprong van het nieuws
Quotes
Letterlijke vertaling van wat iemand gezegd heeft
Objectief
Volgens de feiten
Censuur
De media onder controlle van de overheid
Publiceren
Via een krant of boek openbaar maken
Kritische
Iets zo goed mogelijke onderzoek doen en niet iets zomaar geloven
Doorgaans
Meestal, gewoonlijk
Realistisch
Heel werkelijk
Solide
Degelijk, stevig
Sensationeel
Wat grote opwinding opwekt
Branch
Bedrijfstak, verzamelnaam voor bedrijven die het zelfde product produceren
Hype
Golf van media die iets populair aandacht
Oplages
Aantal exemplaren die in een keer gedrukt worden
Promoten
Reclame maken voor iets
Emoticons
Speciale tekens voor sms
Toepassing
Datgene waarvoor iets gebruikt word
Interpunctie
Leestekens
Tekens
Middelen om iets aan te duiden, symbolen
Gemoedstoestand
Je emoties
Varianten
Andere versies die gemaakt zijn naar de gewonen vorm
Franje
Versiering
Interpeteren
Uitleggen
In de maling nemen
Voor de gek houden
Aan de orde van de dag zijn
Heel veel voorkomen
Met een korreltje zout nemen
Niet heel serieus voor waar aan nemen
Welingelichte kringen
Niet nader genoemde mensen die de juiste informatie geven
Op de hoede zijn
Oppassen, voorzichtig zijn
Hoog in de vaandel hebben staan
Zeer waarderen heel belangrijk vinden
Geld in het laatje brengen
Veel opleveren
In het midden laten
Geen duidelijk antwoord geven
Te wensen overlaten
Niet goed onvoldoende zijn
Niet wakker liggen van
Zich geen zorgen maken over
Van het zelfde laken een pak
Niet zo, op de zelfde manier
Gesnede koek
Duidelijk of bekend, makkelijk
Abracadabra
Wartaal
Twee vliegen in één klap
Twee voordelen in één keer
Als een paal boven water staan
Zeker zijn
Noodklok luiden
Alarm slaan
Overeenkomst
Soortgelijken
Taalbeheersing
De taal op een goede manier kunnen gebruiken, spellen en schrijven
Relativeren
Zeggen of inzien dat het minder extreem is dan het lijkt
Creatief
Orgineel
Normen
Criteria, maatstaven
Geconstateerd
Vastgesteld
Reduceren
Weglaten, inkorten
Doelde op
Had op het oog, bedoelde
Betrekkingen
Relaties
Streven
Wat je probeert te bereiken
Efficiëntie
Manier om met zo weinig mogelijk spullen zoveel mogelijk te bereiken
Prullaria
Oude spullen
Standaard
Normaal
Spaarzaamheid
Neiging om weinig te gebruiken, zuinigheid
Parate kennis
Kennis die je meteen weet zonder diep na te denken
Vernuftig
Slim bedacht
Patronen
Vormen die steeds terug komen of herhaald worden
Onbeklemtoonde
Iets wat je niet uitspreekt
Complex
Ingewikkeld
Verondersteld
Aangenomen
Stimuleren
Bevorderen
Alfabetisering
Het leren lezen en schrijven
Naar behoren
Zoals het moet
Verval
Sterke achteruitgang
Tongval
Een accent
Zich onderscheiden
Duidelijk anders zijn dan de anderen