Georgia22Plus

Georgia Sheedy

4High scores

Georgia22 has created 110 sets

In February 2016

GP week 7 122 terms

by Georgia22

GP Week 6 142 terms

by Georgia22

GP Week 5 64 terms

by Georgia22

GP week 4 162 terms

by Georgia22

GP Week 3 132 terms

by Georgia22

GP Week 2 213 terms

by Georgia22

GP Week 1 18 terms

by Georgia22
In November 2015

Breast pathology lecture 36 terms

by Georgia22

Week 15 151 terms

by Georgia22

Week 17 147 terms

by Georgia22

Week 16 124 terms

by Georgia22

Week 12 97 terms

by Georgia22

Week 11 98 terms

by Georgia22

Week 10 111 terms

by Georgia22

Week 14 84 terms

by Georgia22

Path week 13 - Male Repro 84 terms

by Georgia22

Week 13 49 terms

by Georgia22
In October 2015

Goljan Ch 22 - Female Repro 223 terms

by Georgia22
In September 2015

Week 2 98 terms

by Georgia22

Path tutes 18 terms

by Georgia22

Week 1 55 terms

by Georgia22

Week 9 105 terms

by Georgia22

Week 8 141 terms

by Georgia22

Week 7 153 terms

by Georgia22

Week 6 175 terms

by Georgia22
Georgia22 made no sets matching