QuynhAnh90

QuynhAnh90 has created 68 sets

In May 2015
by QuynhAnh90

Địa Điểm - Location 5 terms

by QuynhAnh90

Con Số Và Tiền Bạc - Numbers And Money 22 terms

by QuynhAnh90

Du lịch, phương hướng - Travel, directions. 20 terms

by QuynhAnh90

Chào Hỏi - Greetings 6 terms

In April 2015
by QuynhAnh90

Những thành ngữ thông dụng - Common expressions 130 terms

by QuynhAnh90

Thời tiết - Weather 16 terms

by QuynhAnh90

Việc làm - Work 33 terms

by QuynhAnh90

Những câu hỏi thông thường - General questions 93 terms

by QuynhAnh90

Khó khăn giao tiếp - Communication difficulties 44 terms

by QuynhAnh90

Mua sắm - Shopping 34 terms

by QuynhAnh90

Giải Trí - Entertainment 14 terms

by QuynhAnh90

Kết bạn - Making friends 94 terms

by QuynhAnh90

Ăn - Dining 58 terms

by QuynhAnh90

Chỗ ăn ở - Accommodations 20 terms

by QuynhAnh90

Thời gian và ngày tháng - Time and Dates 75 terms

by QuynhAnh90

Điện thoại/internet/thư - Phone/internet/mail 43 terms

by QuynhAnh90

Địa Điểm - Location 49 terms

by QuynhAnh90

Con Số Và Tiền Bạc - Numbers And Money 43 terms

by QuynhAnh90

Du lịch, phương hướng - Travel, directions. 58 terms

by QuynhAnh90

Chào Hỏi - Greetings 11 terms

In February 2015
by QuynhAnh90

Những Thành Ngữ Thông Dụng - Common expressions 140 terms

In January 2015
by QuynhAnh90

Trường hợp khẩn cấp và sức khỏe - Emergency and health 29 terms

In September 2012
by QuynhAnh90

Soccer Quiz 11 terms

In February 2012
by QuynhAnh90

Jobs/ Occupations 18 terms

In January 2012
by QuynhAnh90

Animals - Part 2 7 terms

QuynhAnh90 has made no sets matching