LH66 Kampanjama protiv oglašavanja nezdrave hrane u javnom gradskom prijevozu

neprofitna humanitarna organizacija
Click the card to flip 👆
1 / 17
Terms in this set (17)
neprofitna humanitarna organizacija
reklamna poruka
nezdravi prehrambeni proizvodi
gazirano piće
reklamni plakat / oglas
masnoća
promidžba
biti izložen
pretjerana tjelesna težina
srčana bolest
prevencija zdravljahealth preventionnacionalna zdravstvena politikanational health policypretilostobesityoglašavanjeadvertisingvozilo javnog prijevozapublic transport vehiclezaslađeno bezalkoholno pićesweetened soft drinkpotrošnjaconsumption