axkafei

1 HIGH SCORE

axkafei has created 79 sets

In April 2012

Women in Art Final Dates 51 terms

by axkafei

Women in Art Final Style 38 terms

by axkafei

Women in Art Final Names 56 terms

by axkafei
In March 2012

Woman In Art Two 25 terms

by axkafei
In February 2012

Women in Art 1 Compare and Contrast 12 terms

by axkafei

Women in Art 1 Titles/Artist 19 terms

by axkafei

Women in Art 1 Id 19 terms

by axkafei
In September 2011

Medieval Exam 1 21 terms

by axkafei

EUH Medieval Exam 1 Dates 20 terms

by axkafei
In April 2011

Botticcelli 2 terms

by axkafei

Andrea del Verrocchio 2 terms

by axkafei

Andrea del Castagno 2 terms

by axkafei

Fra Angelico 5 terms

by axkafei

Ghirlandaio, Perugino, Gozzoli, Uccello, Donatello 6 terms

by axkafei

Raphael 5 terms

by axkafei

Michelangelo 9 terms

by axkafei

Leonardo da Vinci 4 terms

by axkafei

Modern Mexicooo 25 terms

by axkafei

***England 10 terms

by axkafei

***View Painters 11 terms

by axkafei

***Italy and N. Europe 17 terms

by axkafei

***French Sculpture 5 terms

by axkafei

***Jean Honore Fragonard 13 terms

by axkafei

***Francois Boucher 10 terms

by axkafei

***Antoine Watteau 9 terms

by axkafei
axkafei made no sets matching