Beaufort 5 Contact 2

Term
1 / 27
de school
Click the card to flip 👆
Terms in this set (27)
waarikjejij, jetuhijilzij, zeellewijnousjullie, uvouszij, zeilszij, zeellesWaar ga je naartoe?Tu vas où?Ik ga naar het stationJe vais à la gareWaar gaat hij naartoe?Il va où?Hij gaat naar huisIl va à la maisonWaar gaan zij naartoe?Elles vont où?Ze gaan naar de winkelElles vont au magasinWaar gaan jullie naartoe?Vous allez où?Wij gaan naar schoolNous allons à l'école