Frans: contact 8

4.0 (2 reviews)
un bonnet
Click the card to flip 👆
1 / 26
Terms in this set (26)
attendrewachtendescendreafdalen, naar beneden gaans'habillerzich (aan)kledenparlersprekensauterspringenvendreverkopenvoirzien, bezoeken, begrijpenavantvoortout de suiteonmiddellijkQue de monde!Wat een volk!Je viens tout de suite.Ik kom onmiddellijk.J'ai peur.Ik ben bang.J'ai soif.Ik heb dorst.Ce n'est pas dangereux.Het is niet gevaarlijk.Je suis fatigué(e).Ik ben moe.Tu m'attends?Wacht je op mij?

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.