Map 1, Activiteiten 5 tem 9

naschools(e)
Click the card to flip 👆
1 / 61
Terms in this set (61)
scheidbaar (-bare)séparablevakgebied(en), hetdiscipline, la - branche, lavertalentraduireavondstudie(s), deétude du soir, l'bouwenconstruirekwis(sen), de - quiz(zen), dequiz, le - jeu, leposerenposerschoolreglement(en), hetrèglement scolaire, leschooluitstap(pen), deexcursion scolaire, l'terugreis (-reizen), deretour, levlot(ten), hetradeau, lecomputerzaal (-zalen), desalle informatique, laklaslokaal (-kalen), hetlocal de classe, lekleedkamer(s), devestiaire, lelabo('s), hetlabo, lelerarenkamer(s), desalle des professeurs, laturnzaal (-zalen) desalle de gym, lavakantiehuisje(s), hetmaison de vacances, laverblijfplaats(en), delieu de séjour, le - résidence, laonvoldoendeinsuffisantpik hebben op iemand, deavoir qqn en grippe, avoir une dent contre qqnverklarenexpliquer, déclarergedacht(en), deavis, l'Engels, hetanglaisLatijn, hetlatinwetenschappen, desciencesNederlands, hetle néerlandaisaardrijkskunde, dela géographieplastische opvoeding (po), deéducation plastiquegeschiedenis, dehistoireFrans, hetfrançaiswiskunde, demathématiquestechnologische opvoeding (to), deéducation par la technologielichamelijke opvoeding (lo), deéducation physiquegodsdienst, dereligionmuzikale opvoeding (mo), deéducation musicalevoor school werkentravailler pour l'écolemijn huistaak wiskunde makenfaire son devoir de mathzijn huiswerk makenfaire ses devoirsoefenens'exercervoor de toets studerenétudier pour le testmijn lessen lerenaprrendre/étudier mes leçonseen spreekbeurt voorbereidenpréparer un exposéeen boek lezenlire un livreeen lectuuropdracht makenfaire son devoir de lecturewoordenschat lerenapprendre du vocabulaireeen opstel schrijvenécrire/faire une rédationmijn agenda invullencompléter mon agendaoefeningen verbeterencorriger des exercicesteksten beluisterenécouter des textesmijn les geschiedenis herhalenrépéter ma leçon d'histoire