Unité 18

5.0 (1 review)
une chambre
Click the card to flip 👆
1 / 63
Terms in this set (63)
entrerbinnenkomen, naar binnen gaandevant la maisonvoor het huisentre 30 et 35 anstussen 30 en 35 jaarsous l'armoireonder de kasts'il vous plaîtalstublieftun banceen bankun bureaueen bureau, een kantoordes bureauxbureaus, kantorenune doucheeen doucheun fauteuileen zetelun garageeen garageune lampeeen lampun livingeen livingdes toilettestoilettenun beau cadeaueen mooi geschenkun bon véloeen goede fietsune chouette copineeen leuke vriendinun gentil garçoneen vriendelijke jongenune grande classeeen grote klasun jeune chieneen jonge hondune jolie jupeeen mooie rokun nouveau styloeen nieuwe balpenune petite tableeen kleine tafelun vieux cahiereen oude schriftle premier étagede eerste verdiepingla deuxième ruede tweede straatle troisième trainde derde treinun garçon amoureuxeen verliefde jongenune copine contenteeen tevreden vriendinun pantalon courteen korte broekune fête formidableeen geweldig feestun enfant forteen sterk kindun pyjama longeen lange pyjamaune maman supereen geweldige mamaun prof sympaeen sympathieke leraarun copain tristeeen verdrietige vriendune feuille blancheeen wit bladun crayon bleueen blauw potlooddes cheveux blondsblonde harenun banc bruneen bruine bankune moto griseeen grijze motorun pyjama mauveeen paarse pyjamaune chaise jauneeen gele stoelun parapluie noireen zwarte regenschermune robe orangeeen oranje jurkun fauteuil roseeen roze zeteldes cheveux rouxrosse harenun tableau verteen groen bordVoici un gentil chien.Hier is een lieve hond.Voici de gentils chiens.Hier zijn lieve honden.C'est une jolie table.Het is een mooie tafel.Ce sont de jolies tables.Het zijn mooie tafels.s.v.p.a.u.b.