Vale 9 - kap 6 América Central

América Central
Click the card to flip 👆
1 / 18
Terms in this set (18)
la agriculturajordbruketsobre todoframför alltsufriratt lidael terremotojordbävningenel huracánorkanenla erupciónutbrotteta pietill fotsmontar a caballoatt rida