chianglaoshiTEACHER

Laoshi Chiang

10 HIGH SCORES

chianglaoshi has created 398 sets

In December 2015

IC3 Lv1 Lesson 3 D2 Q&A 15 terms

by chianglaoshi

IC3 Lv1 Lesson 3 D1 時間 Q&A 31 terms

by chianglaoshi

IC3 Lv1 Lesson 17 Q&A 68 terms

by chianglaoshi
In October 2015

IC3 Lv1 Lesson 16 Q&A 40 terms

by chianglaoshi

IC3 Lv1 Lesson 2 家庭 D2 T/S 15 terms

by chianglaoshi

IC3 Lv1 Lesson 2 家庭 D1 T/S 9 terms

by chianglaoshi

IC3 Lv1 Lesson 1 問好 D2 T/F 6 terms

by chianglaoshi

IC3 Lv1 Lesson 1 問好 D1 T/S 4 terms

by chianglaoshi

Chinese Numbers Char+Def 47 terms

by chianglaoshi

Chinese Numbers Char+PY 47 terms

by chianglaoshi
In September 2015

Basics: Pinyin 37 terms

by chianglaoshi

IC3 Lv1 Lesson 5 看朋友 D2 Radical 10 terms

by chianglaoshi

IC3 Lv1 Lesson 5 看朋友 D2 Radical 10 terms

by chianglaoshi

IC3 Lv1 Lesson 5 看朋友 D2 Radical 10 terms

by chianglaoshi

IC3 Lv1 Lesson 1 問好 D2 Char+PinYin 11 terms

by chianglaoshi

Combo with "IC3 Lv1 Lesson 5 &6 90 terms

by chianglaoshi
In July 2015

IC3 Lv1 Lesson 14 生日會 D1 Char +Def 19 terms

by chianglaoshi

IC3 Lv1 Lesson 1 問好 D2 Char+Definition 11 terms

by chianglaoshi

IC3 Lv1 Lesson 1 問好 D2 Char+PY 11 terms

by chianglaoshi

IC3 Lv1 Lesson 1 問好 D2 Char+Definition 11 terms

by chianglaoshi

IC3 Lv1 Lesson 4 愛好 D1 Radicals 33 terms

by chianglaoshi

IC3 Lv1 Lesson 3 時間 D2 Radicals 26 terms

by chianglaoshi

IC3 Lv1 Lesson 3 時間 D1 Radicals 23 terms

by chianglaoshi

IC3 Lv1 Lesson 2 家庭 D2 Radical 26 terms

by chianglaoshi

IC3 Lv1 Lesson 2 家庭 D1 Radical 22 terms

by chianglaoshi
chianglaoshi made no sets matching