מילות קישור- אנגלית

מילות קישור

In September 2011

מילות קישור- תוספת וחיזוק 8 terms

added by dormayost

מילות קישור- ניגוד והיפוך 21 terms

added by dormayost

מילות קישור- סיבה 11 terms

added by dormayost

מילות קישור- תוצאה 7 terms

added by dormayost

מילות קישור- תכלית 2 terms

added by dormayost

מילות קישור- ברירה 4 terms

added by dormayost

מילות קישור- הבהרה 4 terms

added by dormayost

מילות קישור- דוגמה 5 terms

added by dormayost

מילות קישור- השוואה 5 terms

added by dormayost

מילות קישור- הכללה 4 terms

added by dormayost

מילות קישור- תנאי 4 terms

added by dormayost
No sets matching found in this class