32 sets19 membersZespół Szkół Ekonomicznych · Nowy Targ, Poland
1a/b TE
59 sets15 membersZespół Szkół Ekonomicznych · Nowy Targ, Poland
2 HOT
59 sets9 membersZespół Szkół Ekonomicznych · Nowy Targ, Poland
2 EHO
4 sets1 memberZespół Szkół Ekonomicznych · Nowy Targ, Poland
BZ
12 sets10 membersZespół Szkół Ekonomicznych · Nowy Targ, Poland
4 TAK/CTB
32 sets13 membersZespół Szkół Ekonomicznych · Nowy Targ, Poland
1 SOT
27 sets11 membersZespół Szkół Ekonomicznych · Nowy Targ, Poland
2 a TE