Kurdisch 2

Beyanî baş!
Click the card to flip 👆
1 / 25
Terms in this set (25)
Beyanî baş!
Roş baş!
Tu bi xêr hatî!
Tu çawa yî, baş î?
Sipas, ez baş im.
Ew kî ye?
Ew Lorin e.
Navê te çi ye?
Navé min Ken e.
Ser çava.
Bi xatirê te!Auf Wiedersehen!Ez dićim mektebê.Ich gehe zur Schule.Tu ji ku yi??Woher bist du?Ez bî kurdî baş dizanim.Ich kann gut Kurdisch.Ez bi kurdî nizanim.Ich kann kein Kurdisch.Hêdî hêdi xeber de!Sprechen Sie bitte langsam!Hûn bi almanî dizanin?Können Sie Deutsch?Min rehet bihêlin.Lassen Sie mich in Ruhe.Ez nexweş im.Ich bin krank.Tiwalet li kuderê ye?Wo ist die Toilette?Ez ji Diyarbekirê me.Ich bin aus DiyarbakırEz kurd im.Ich bin Kurde.erêjananeinEz ji te hez dikim.Ich liebe dich!