ENZIMS

Term
1 / 32
Enzims
Click the card to flip 馃憜
Terms in this set (32)
Factors en l'activitat d'un enzim - SUBSTRAT
Factors en l'activitat d'un enzim - ENZIMSi hi ha m茅s enzim, hi ha m茅s activitatFactors en l'activitat d'un enzim - TEMPERATURATemperatures baixes- energia insuficient Temperatura 貌ptima- millor activitat d'enzim Temperatures elevades- exc茅s d'energia cin猫tica, es desnaturalitzaFactors en l'activitat d'un enzim - PHMenys PH o m茅s PH- Es desnaturalitza PH 貌ptim- millor activitat de l'enzimInhibidorsMol猫cules que disminueixen l'activitat d'un enzim, poden arribar a inutilitzar-losInhibici贸 irreversibleS'altera de forma permanent el centre actiu de l'enzimInhibici贸 reversibleQuan l'inhibidor no hi 茅s, l'activitat es recuperaInhibici贸 competitivaL'inhibidor s'uneix a l'enzim pel mateix lloc que el substrat (centre actiu) (tenen la mateixa forma). Aix貌 provoca una competitivitat entre l'inhibidor i el substrat, l'activitat de l'enzim disminueix per貌 no not貌riament. Amb aquest inhibidor, si augmenta la concentracio de substrat, l'activitat es recupera.Inhibici贸 no competitivaL'inhibidor s'uneix a l'enzim per un lloc diferent al substrat (centre regulador) (tenen formes diferents). Aix貌 indica que no hi ha compet猫ncia entre l'inhibidor i el substrat, per tant, l'activitat de l'enzim disminueix not貌riamentEnzims al路lost猫ricsEnzims que poden adoptar dues configuracions: activa o inactiva. Els enzims passen de les configuracions per l'acci贸 d'un lligand en la transici贸 al路lost猫rica. Aquests enzims tenen un centre regulador en el que es pot unir un lligand activador o inhibidorConfiguraci贸 inicial activaHi ha un enzim actiu, al qual se li uneix un lligand inhibidor en la transici贸 al路lost猫rica, i l'enzim es transforma en inactiu (no reconeix el substrat)Configuraci贸 inicial inactivaHi ha un enzim inactiu, al qual se li uneix un lligand activador en la transici贸 al路lost猫rica, que transforma l'enzim en un enzim actiu (si reconeix el substrat)Regulaci贸 de vies metab貌liquesLes vies metab貌liques s贸n seq眉猫ncies de reaccions qu铆miques encadenadesInhibici贸 per feedbackRegulaci贸 activitat dels enzims. El producte final de la via actua com a inhibidor de l'enzim 1Inducci贸 per substratRegulaci贸 activitat dels enzims El substrat inicial actua com a activador de l'enzimRegulaci贸 de s铆ntesi d'enzimsRegulaci贸 a nivell d'ADN ( 茅s hormonal)OXIDOREDUCTOSES + oxidasesCatalitzen reaccions d'oxidaci贸 o reducci贸 del substrat Les oxidases oxiden el substratOXIDOREDUCTOSES: deshidrogenasesSeparen 脿toms d'hidrogen le substratTRANSFERASESTransfereixen radicals d'un substrat a un altreHIDROLASESTrenquen enlla莽os amb l'addici贸 d'aiguaLIASESFormen enlla莽os dobles nous o els trenquen per a poder canviar l'estructura. No necessiten H2OISOMERASESCatalitzen reaccions de isomeritzaci贸, canvi de posici贸 d'algun grup d'una part a una altra dins la mateixa mol猫culaLIGASES O SINTETASESCatalizen la uni贸 de mol猫cules o grups amb l'energia proporcionada per l'ATP