Органічна хімія

Алкани
Click the card to flip 👆
1 / 12
Terms in this set (12)
Алкани
Насичені вуглеводні
Загальна формула алканів
СnH2n+2
Гомологічна різниця
-CH2
Метан
СН4
Етан
С2Н6
Пропан
С3Н8
Бутан
С4Н10
Пентан
С5Н12
Гептан
С7Н16
Повне окиснення
Горіння
ХлоруванняВзаємодія з хлором Cl2ІзомериМають однаковий склад, але різну будову