Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platform.Try it free
Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platformCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Хімія спирту і феноли

5.0 (1 review)
Гідроксильна група
Click the card to flip 👆
1 / 12
1 / 12
Terms in this set (12)
Містять одну або кілька гідроксильних груп, сполучених із вуглеводневим радикалом
Алкан+ суфікс -ол
Триатомний спирт
С6Н5ОН