Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Les émotions

Get a hint
nesústredený/á
Click the card to flip 👆
1 / 28
1 / 28
Terms in this set (28)
nesústredený/á
byť duchom neprítomný
pocítiť / zakúsiť
zmätený/á