5 terms

Mynediad Sabothol Uned 11 Q & A

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Sut mae'r tywydd heddiw?
Mae hi'n braf
Sut oedd y tywydd ddoe?
Roedd hi'n braf
Sut bydd y tywydd fory?
Bydd hi'n braf
Ydy hi'n braf?
Ydy mae hi'n braf
Ydy hi'n bwrw glaw?
Nac ydy, dydy hi ddim yn bwrw glaw