6 terms

Cymraeg Swyddfa

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Sut alla i'ch helpu chi?
How can I help you ?
Faint o'r gloch ydy hi?
What time is it?
Mae eisiau llunio agenda
We need to draw up an agenda
Ydy'r adroddiad yn barod?
Is the report ready?
Pwy gawn ni i siarad yn y gynhadledd?
Who shall we get as speakers for the conference?
...How much room is there in the room?
Faint o le sydd yn yr ystafell?