34 terms

Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 3

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Aberhonddu
Brecon
athrawes
teacher (f)
athro
teacher (m)
Beth yw ei enw e?
What is his name?
Beth yw ei henw hi?
What is her name?
Ble mae e'n byw?
Where does he live?
Ffred yw ei enw e
His name is Ffred
Ffred yw hwnna
That's Ffred
Gyrrwr tacsi yw e
He is a taxi driver
Mae e'n byw yn
He lives in
Mae hi'n dod o
She comes from
Mae hi'n gweithio mewn siop
She works in a shop
meddyg
doctor
Nac ydy
No he/she isn't
O ble mae hi'n dod?
Where does she come from?
Pwy yw honna?
Who is that? (f)
Pwy yw hwnna?
Who is that? (m)
rheolwr
manager
rhywun arall
someone else
Sa i'n gwybod
I don't know
Sandra yw ei henw hi
Sandra is her name
Sandra yw honna
That's Sandra
So fe'n gweithio
He isn't working
So hi'n gweithio
She isn't working
swyddog gweinyddol
administrative officer
tiwtor
tutor
trueni
pity
Ydy
Yes he/she is
Ydy e'n gweithio?
Is he working?
Ydy hi'n gweithio?
Is she working?
ysbyty
hospital
ar hyn o bryd
at the moment
Hwlffordd
Haverfordwest
Abergwaun
Fishguard