37 terms

Cymraeg - Welsh - Mynediad dwys y De-orllewin - uned 6

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

adeiladwr
builder
Albert dych chi?
Are you Albert? (formal/emphatic)
Caerfyrddin
Carmarthen
cant
100
Cei Newydd
Newquay
chwe deg pump
65
dau ddeg tri
23
Doc Penfro
Pembroke Dock
Dych chi'n dod o Ynys Môn?
Do you come from Anglesey? (formal)
dyn y post
postman
ffermwr
farmer
garddwr
gardener
Gogledd
orth
hyfforddwr
trainer
ie
yes (to an emphatic question))
Meddyg yw hi?
Is she a doctor?
nac ydw
no I'm not/don't
nac ydy
no he/she isn't/doesn't
nac ydyn
no we aren't/don't
nage
no (to an emphatic question)
naw deg naw
99
Nyrs wyt ti?
Are you a nurse? (informal/emphatic)
pedwar deg pedwar
44
priod
married
pum deg chwech
56
saith deg wyth
78
tri deg dau
32
trydanwr
electrician
un deg tri
13
un deg un
11
wyth deg saith
87
ydw
yes I am/do
Ydy e'n briod?
Is he married?
Ydy hi'n byw yn y dre?
Does she live in town?
ydy
yes he/she is/does
ydyn
yes we are/do
ysgrifennydd
secretary