44 terms

Cymraeg - Welsh -Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 8

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

am
at (time)
amserlen
timetable
awr
hour
awyren
aeroplane
Beth yw'r amser?
What's the time? (informal)
Bydd e'n dechrau am bedwar
It will start at 4
Bydd e'n dechrau'n gynnar
It will start early
Bydd e'n dechrau'n hwyr
It will start late
chwarter wedi chwech
a quarter past 6
codi
to get up/lift/pick up/build
cwpla
to finish (informal/colloquial)
cyngerdd
concert
cynnar
early
cyrraedd
to arrive/reach/get to
dechrau
to start
deuddeg o'r gloch
12 o'clock
dosbarth
class
Dw i'n codi am bump
I get up at 5
dydd Sul diwetha'
last Sunday
Faint o'r gloch yw hi?
What time is it? (formal)
fel arfer
usually
fferi
ferry
gadael
to leave
gêm
game
gorffen
to finish (formal/written)
hanner awr wedi wyth
half past 8
hwyr
late
i
to (time)
Mae hi'n bum munud i dri
It's 5 (minutes) to 3
munud
minute
newydd droi naw
just gone 9
Pryd bydd y cyngerdd yn dechrau?
When will the concert be starting?
Pryd wyt ti'n codi?
When do you get up?
Pryd?
When?
pum munud ar hugain i
25 (minutes) to
rhaglen
programme
sioe
show
tacsi
taxi
tan
until
tua deg o'r gloch
about 10 o'clock
ugain munud i saith
20 (minutes) to 7
un ar ddeg o'r gloch
11 o'clock
un o'r gloch ar ei ben
1 o'clock exactly
wedi
past (time)
OTHER SETS BY THIS CREATOR