45 terms

Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 9

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

aros
to wait/stay
Beth am ddydd Mawrth?
What about Tuesday?
brechdan
sandwich
brecwast
breakfast
cinio
dinner/lunch
coffi
coffee
cyrraedd mewn pryd
arrive in time
deall
to understand
dim byd
nothing/anything
diod
(a) drink
dod â nhw draw
to bring them over
dod â
to bring
Dych chi'n moyn rhywbeth i de?
Do you want anything/something for tea? (pural)
Dych chi'n nabod Ffred?
Do you know Ffred? (formal)
Dyn ni'n moyn diod
We want a drink
Dyn ni'n nabod nhw'n dda
We know them well
eisiau
to need/ want
erbyn hyn
(by) now
gallu
to be able to/can
llaeth
milk
Maen nhw'n gallu deall
They can understand
mewn pryd
in time
moyn
to want
nabod
to know (a person/place)
Nac ydyn
No they/we don't/aren't
nes
until
nos 'fory
tomorrow night
ond
but
Pam so chi'n dod â nhw?
Why don't you bring them? (pural)
rhugl
fluent
rhywbryd
sometime
siarad Cymraeg
to speak Welsh
So nhw'n gallu gwneud y gwaith
They can't do the work
So nhw'n moyn aros
They don't want to stay
So nhw'n rhugl eto
They aren't fluent yet
So ni'n moyn dim byd, diolch
We don't want anything, thanks
sudd oren
orange juice
swper
supper
syniad da
good idea
te
tea
tost
toast
wrth gwrs
of course
wythnos nesa'
next week
Ydyn nhw'n moyn dod?
Do they want to come?
Ydyn.
Yes they/we do/are