43 terms

Cymraeg - Welsh - Mynediad Dwys y De-orllewin - uned 10

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

annwyl
dear/cute
benywaidd
feminine
Beth yw oedran y ferch?
What is your daughter's age?
Beth yw oedran y mab?
What is your son's age?
blwydd
a year old
bord
table
cadair
chair
cwpan
cup
cwpwrdd
cupboard
dau fag
two bags
dau gwpwrdd
two cupboards
dau
two (masculine)
dwy ddiod
two drinks
dwy ford
two tables
dwy
two (feminine)
dyn
man
Faint yw ei hoed hi ?
How old is she?
Faint yw ei oed e nawr?
How old is he now?
Faint yw oed Cindy nawr?
How old is Cindy now?
ffenest
window
gwely
bed
gwrywaidd
masculine
Mae e'n ddwy oed
He's two (years) old
Mae e'n flwydd oed
He's a years old
Mae hi'n annwyl iawn
She's very cute
Mae hi'n bedair oed
She's four (years) old
Mae hi'n bump oed
She's five (years) old
Mae hi'n dair oed
She's three (years) old
Mae un cwpan 'ma
There's one cup here
Mae un gadair 'ma
There's one chair here
menyw
woman
pedair menyw
four women
pedair
four (feminine)
pedwar dyn
four men
pum bocs
five boxes
pum silff
five shelves
Sawl cadair sy ?
How many chairs are there?
silff
shelf
tair ffenest
three windows
tair
three (feminine)
tri gwely
three beds
yma
here
yna
there