15 terms

Gaeilge

An Aimsir Fháistineach
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Cuirfidh mé
I will put
Scriosfaidh é
I will rub out
Brisfidh mé
I will break
Éistfidh mé le
I will listen to
Amharcfaidh mé ar
I will watch
Déanfaidh mé
I will make/do
Tógfaidh mé
I will take/build
Rachaidh mé
I will go
Íosfaidh mé
I will eat
Ólfaidh mé
I will drink
Gheobhaidh mé
I will get
Feicfidh mé
I will see
Suífidh mé
I will sit
Seasfaidh mé
I will stand
Tiocfaidh mé
I will come