Welsh School/ Ysgol Cymraeg

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Athro/athrawes/athrawon
Teacher
Gwers
Lesson
gwersi
lessons
Y pennaeth
Head teacher
Amserlen
Timetable
gwisg ysgol
school uniform
Bwyd ysgol
School food
Rheolau
Rules
Pynciau
Subjects
hoff bwnc
favourite subject
Cas bwnc
Worst subject
Yr ysgol gynradd
Primary School
Yr ysgol uwchradd
Secondary school