Welsh Holidays/Gwyliau

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Wales
Cymru
England
Lloegr
Ireland
Iwerddon
Scotland
Yr alban
France
Ffrainc
America
Yr amerig
Australia
Awstralia
Spain
Sbaen
Plane
Awyren
Ferry
Fferi
Hotel
Gwesty
bed and breakfast
Gwely a brecwast
Attractions
Atyniadau
Beach
Traeth
Mountain
Mynydd
Travel
Teithio
To visit
Ymweld â
To relax
Ymlacio
A new country
Gwlad Newydd
A different country
Gwlad wahanol