Cymraeg

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Cymraeg
Welsh
Cymreig
Welsh culture
Cymru, f
Wales
iaith (b)
language
Gwlad
Country
Siarad
To speak
Deall
Understand
Dysgu
To learn
Clywed
To hear
Gwerthfawrogi
To appreciate
Parchu
To respect
dwyieithog
bilingual
Hwyl i siarad
Fun to talk
Rhan mawr o'n diwylliant
Big part of our culture
cyfleoedd newydd
New oppeetunities
Mae'r anthem yn Gymraeg!
The anthem is in welsh
Rhan o'n Hanes
Part of our history
Neis I glywed
Nice to hear
traddodiadol
traditional
Profiadau newydd
New experiences
Mae pobl yn Ne Amerig yn siarad cymraeg
People in south america speak welsh