24 terms

cymraeg

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Awstralia
Australia
ar lan y mor
seaside
yng Nghymru
in Wales
tramor
abroad
wych
great
dw i'n hoffi'r traeth
i like the beach
ddiflas
boring/miserable
dw i ddim yn hoffi'r haul
i dont like the sun
es i i Ffrainc
i went to France
Hydref
September
Rhagfyr
December
gyda fy mam
with mum
gyda mam-gu a tad-cu
with grandparents
llong/ Fferi
boat/ Ferry
awyren
airoplane
heulog
sunny
bwrw eira
snow
hoffwn i fyna i
i'd like to go
hoffwn i ddim mynd i
i wouldn't like to go
roeddwn i wrth fy modd
i was in my element
teithio
to travel
yfed
to drink
dw i'n mwynhau torheulo
i enjoy sunbathing
i don't enjoy travelling
dw i ddim yn mwynhau teithio