irish

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Mhúscail mé
I woke
D'fhoghlaim mé
i Learnt
Tháinig mé
I came
D'fhág mé
I left
Nigh mé
I washed
Chuaigh mé
I went
D'ith mé
I ate
D'ól mé
I drank
Rinne mé
I did
Chonaic mé
I saw
D'éirigh mé
I got up
D'amharc mé
I watched
Dia duit
Hello
Dia is Muire duit
Hello to you too
Cad e mar ata tu?
How are you?
Ta me go maith
I am well
Ta me go brea
I'm fine
ta me go holc
i am bad